Se Brejning

Se Brejning

Opdateret dagsorden

DiversePosted by Brejning Borgerforening Tue, October 27, 2015 20:46:55

Generalforsamling 28-10-2015
Brejning Borgerforening

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

Status fællesplads. (Tina/Bitten/Charlotte)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

På valg er: Preben Wagner (Ønsker ikke genvalg), Adolf Breth(genopstiller),
Christina Nielsen (Fratræder),
Bestyrelsen foreslår: Michala Guldborg Møller, Pendo, Betina Elfving

Suppleant: Christian Petersen (genopstiller ikke)

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant
På valg er Lillian Dreymann
Valg af revisor suppleant.

8. Eventuelt (herunder kan ikke træffes beslutninger eller foretages afstemning)Torvedag.

DiversePosted by Brejning Borgerforening Tue, September 15, 2015 14:22:07
Endnu en festlig torvedag med mange glade mennesker er overstået. På trods af regn de første timer, var det heldigvis de fleste kræmmere der valgte at blive, så også kræmmermarkedet blev en succes.

Vi vil gerne sige tusind tak til sponsorerne der gav præmier til konkurrencen. Her kan vi bl.a. nævne: Comwell Kellers Park, Børkop Mølle, Spar, Restaurant Gallionen.
Flag alle - tak for nu

DiversePosted by Brejning Borgerforening Mon, May 04, 2015 10:05:57

Så er flagallen taget ned for denne gang.Tusind tak til alle som gav en hånd, med både opsætning og nedtagning af både stænger og flag.Vi håber at alle konfirmander havde nogle fantastiske dage.

Næste arrangement er Torvedag lørdag d. 5 september.

Har du lyst til at være frivillig hjælper, så sig endelig til. :)

Vær med til at støtte din by.Kræmmermarked aflyses

DiversePosted by Brejning Borgerforening Mon, February 23, 2015 17:21:48
Det er med beklagelse, at vi må aflyse forårets kræmmermarked, men det har desværre ikke været muligt at skaffe lokaler.

Der vil dog være kræmmermarked til Torvedag lørdag d. 5. september 2015, hvor vi glæder os til at se jer alle sammen.

Opdatering

DiversePosted by Brejning Borgerforening Sun, January 25, 2015 21:20:07
Efter mange måneder uden en fungerende hjemmeside, hvor oplysninger m.m. ikke rigtig fungerede, er vi nu endt ud med en blog-lignende side.

Siden skulle gerne blive opdateret løbende over den næste månedstid, med de info der mangler :)

Rigtig god dag

« Previous