Se Brejning

Se Brejning

Generalforsamling

KalenderPosted by Brejning Borgerforening Wed, October 07, 2015 08:25:54

Brejning Borgerforening afholder generalforsamling i Brejning Fritidscenter

Onsdag d. 28. oktober 2015 kl.18.30 med spisning.
Selve generalforsamlingen starter kl. 19.30

Evt. forslag skal være ved formand Christina Nielsen, Egevang 27, Brejning i hænde senest 8 dage før.

Af hensyn til spisning (smørrebrød) er tilmelding nødvendigt på 22 96 78 46 (Christina) senest Torsdag 22. oktober 2015

Spisning er kun for medlemmer, men du kan stadig nå at blive medlem og støtte vores by ved at skrive på brejningbf@gmail.com med navn og adresse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant
8. Eventuelt (herunder kan ikke træffes beslutninger eller foretages afstemning.