Se Brejning

Se Brejning

Opdateret dagsorden

DiversePosted by Brejning Borgerforening Tue, October 27, 2015 20:46:55

Generalforsamling 28-10-2015
Brejning Borgerforening

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

Status fællesplads. (Tina/Bitten/Charlotte)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

På valg er: Preben Wagner (Ønsker ikke genvalg), Adolf Breth(genopstiller),
Christina Nielsen (Fratræder),
Bestyrelsen foreslår: Michala Guldborg Møller, Pendo, Betina Elfving

Suppleant: Christian Petersen (genopstiller ikke)

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant
På valg er Lillian Dreymann
Valg af revisor suppleant.

8. Eventuelt (herunder kan ikke træffes beslutninger eller foretages afstemning)